2017 “en besvikelse”

Trots stark högkonjunktur och ökande export blev 2017 en besvikelse för Sveriges livsmedelsindustri, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för 2017 års sista kvartal.

– Under de nio år som jag har skrivit konjunkturbrevet är det här det enskilt svagaste inrapporterade kvartalet. På en allmänt svag dagligvarumarknad tappade det ”svenskproducerade” marknadsandelar till förmån för det importerade. Samtidigt är svenska hushåll återhållsamma i sina inköp av mat och dryck, något man märkte också i restaurangsektorn där man under fjolåret hade en förhållandevis försiktig tillväxt. Vad den här försiktigheten beror på kan man endast spekulera i, men det är åtminstone inte köputrymmet som begränsar hushållen just nu, säger Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagens chefsekonom och den som låg bakom rapporten.

Fyra gånger om året skickar branschorganisationen Livsmedelsföretagen ut en enkät till medlemsföretagen som får svara på frågor om försäljning, export, anställningsläge, råvarukostnader, lönsamhet och investeringar. I den senaste enkäten fick företagen även frågor om vilka konsumenttrender deras produktion påverkas mest av.

 Totalt sett blev tillväxten väldigt blygsam, med tanke på att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Det gäller även restaurangsektorn. Sammanfattningen är att svenska hushåll väljer att lägga pengarna på annat än mat. För en knapp tredjedel av företagen blev det sista kvartalet 2017 en negativ överraskning, försäljningsmässigt.

När det gäller konsumenttrender fortsätter det vegetariska att öka starkt, enligt företagen.

Trenden när det gäller det närproducerade / högkvalitativa är även den fortsatt tydlig men har tappat en del av sitt försprång från 2016. Framförallt blir det tydligt om man ser på andelen producenter som angav lokalproducerat som den hetaste trenden – från 39 procent 2016 till 17 procent 2017.

Ett “ljus i mörkret” är enligt Livsmedelsföretagen att exporten ökade starkt i värde under förra året. Det viktigaste mottagarlandet är Norge, där nästan en femtedel av den exporterade maten hamnar.