“Jägare måste få sälja vildsvinskött”

Svenska Jägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund har överlämnat ett gemensamt förslag till regeringen med målet att reglerna för vildsvinskött ska ändras.
– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande från de båda organisationerna.

Idag får jägarna bara konsumera vildsvinskött i det egna hushållet – de får inte ens skänka bort köttet till någon utanför hemmet. Anledningen är bland annat att vildsvin kan bära på parasiten trikiner. En lösning på problemet, säger Torbjörn Larsson, vore att ha ett system med spårbarhet på trikinprovet för varje vildsvin som ska säljas.
– I exempelvis Tyskland säljer jägare tiotusentals vildsvin direkt till privatpersoner, restauranger och lokala handlare och det fungerar på ett utmärkt sätt. Vi ser inga skäl till att inte det skulle fungera lika bra i Sverige, säger Torbjörn Larsson.

Förbunden föreslår också att de jägare som vill sälja vildsvinskött ska ha genomgått en utbildning i livsmedelshantering och vild djurs sjukdomar.
– Vi hoppas nu att regeringen skyndsamt genomför nödvändiga förändringar så att jägarna kan hålla ett kontinuerligt högt jakttryck på vildsvinen, där skadorna är som störst, säger Torbjörn Larsson och Palle Borgström.