100 miljoner till jordbruket via nytt tillväxtbolag

Lantmännen, HKScan och LRF satsar 100 miljoner på animalieproduktion och växtodling via det gemensamma bolaget ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare” för att öka konkurrenskraften i svenska lantbruksföretag.

– Med hjälp av Tillväxtbolaget kan vi stötta expansiva lantbruksföretag i deras tillväxtsatsningar, vilket stärker kopplingen mellan lantbrukare och svensk livsmedelsindustri. Genom investeringar i teknologi och modern utrustning bidrar Tillväxtbolaget till att skapa förutsättningar för livskraftiga och växande lantbruksföretag med fokus på hållbara lösningar, god djuromsorg och kvalitet, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen i ett pressmeddelande.  

Enligt Lantbruksbarometern 2017 ökar lantbrukarnas investeringsvilja och mer än en tredjedel av Sveriges lantbrukare planerar någon form av investering under det kommande året. Det råder en stark framtidstro, men tillgången på riskkapital för att möjliggöra investeringar i en modern och hållbar produktion kan förbättras. Tillväxtbolagets syfte är att erbjuda lantbrukare kapital som underlättar investeringar och bidra till tillväxt i svenska lantbruksföretag.

Tillväxtbolagets nya ägarstruktur fastslogs den 26 april och rekrytering av en ny vd kommer nu att påbörjas.