De vill pollinera Sverige

– Det är hög tid att frågan om pollinering blir lika viktig som klimat, rent vatten och plastföroreningar, menar Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen, som startat nätverket Pollinera Sverige. Denna vecka lanserar de därför Pollineringsveckan som riktar fokus mot hur man gynnar bin, humlor och vilda pollinatörer.

Efter att ha byggt upp plattformen Svenska Bin för att marknadsföra av de svenska biodlarna och deras honungsproducerande bin vill nu Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen sprida kunskap kring alla de vilda pollinatörerna i Sverige.
– Under maj slår allt ut i blom och det väcker starka känslor för naturen – det vill vi utnyttja till att få folk att engagera sig i kampen för biologisk mångfald, säger Anna Lind Lewin, kommunikatör, i ett pressmeddelande.
– Om vi kan skapa en miljö som gynnar de vilda bina så blir livet också bättre för våra honungsbin, säger Lotta Fabricius Kristiansen, biodlare sedan 20 år.

En av de som anslutit sig till nätverket Pollinera Sverige är artexperten Artur Larsson på Artdatabanken på SLU.
– Det finns nästan 300 arter av vilda bin i Sverige och en tredjedel av dem är rödlistade, det vill säga hotade eller missgynnade, säger han. Många av dessa pollinatörer har det svårt idag – de saknar både föda och boplatser. Det beror på att vi tagit bort så många av de vilda “mellanrummen” i landskapet som en följd av rationaliseringen i jord- och skogsbruket.
Per Bengtsson på Naturskyddsföreningen ser fler anledningar till samarbetet.
– Pollinera Sverige kan samla in kunskap och föra ut den i nya kanaler. Vår nya aktivitet där vi utmanar hela Sverige att bygga och utvärdera vildbiholkar är en sådan sak som vi kan dela i nätverket och ge större spridning.

Hela Pollineringsveckans program hittar du på pollinerasverige.se . Här finns även en en nedladdningsbar växtguide som visar vilka växter som gynnar bina.