Lantmännen forskar för miljoner

Lantmännen satsar tio miljoner för att öka sina satsningar på forskning, utveckling och innovation, med fokus på spannmål. Detta görs genom att man ökar anslaget till Lantmännens Forskningsstiftelse till upp till 25 miljoner kronor per år, vilket nästan är en fördubbling mot dagens nivå på 15 miljoner kronor. Fokus läggs på innovationer inom hela spannmålskedjan – från växtförädling och odling, till foder och livsmedel.

– Forskning, utveckling och innovation är viktiga delar för att säkra vår långsiktiga utveckling och lönsamhet och de här frågorna kommer därför att få en ännu mer framträdande roll i vår långsiktiga strategi, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Lantmännens Forskningsstiftelse riktar sig till forskare och innovatörer vid universitet, högskolor och institut i Norden. Totalt satsar Lantmännen 250 miljoner kronor på forskning årligen, både i egen regi och i partnerskap med andra företag och organisationer, och har ett världsomspännande forskningsnätverk.

Ett exempel på Lantmännens satsningar är arbetet med att utveckla framtidens havresorter genom egen växtförädling i Svalöv, via Sveriges nya havrecenter ScanOats och via grundforskning inom forskningsföretaget CropTailor i Lund.

En annan viktig satsning är samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Två industridoktorander vid SLU påbörjar nu varsitt forskningsprojekt för Lantmännen, dels inom foder, dels relaterat till mjölkvalitet för bagerier.

Lantmännen vill även bidra till entreprenörskap genom Växthuset, ett praktiskt utbildningsprogram inom affärsutveckling. Efter sommaren lanseras ytterligare ett program med fokus på Foodtech, bland annat livsmedelsinnovationer och uppskalning i testbäddar.