Ny vd för Fazer Lifestyle Foods

Mats Liedholm lämnar jobbet som ICAs marknadsföringsdirektör för att istället bli vd för nya affärsområdet Fazer Lifestyle Foods. Enligt Fazer tillträder han senast i november.

Mats har tidigare erfarenhet somvd för Valora Trade Sweden. Han har även arbetat i ledande marknadsförings- och affärsroller på svensk, nordisk och global nivå på Spendrup Bryggerier AB och Kraft Foods.

– Fazer Lifestyle Foods grundades 2017 som ett resultat av Fazers strategiarbete. Affärsområdet fokuserar på produkter som svarar på behoven hos dagens hälsomedvetna konsumenter som vill ha hållbara alternativ till kött och mjölkprodukter. Samtidigt efterfrågar de måltidsalternativ som inte är bundna till tid och plats. Fazer Lifestyle Foods är ett av de främsta tillväxtområdena i Fazers affärsportfölj. Mats Liedholms styrka som ledare och förmåga att bygga starka, affärsorienterade organisationer och kulturer gör honom mycket lämpad för arbetet att bygga upp Fazer Lifestyle Foods, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.