Handlingsplanen för minskat matsvinn är inlämnad

I dag, den 18 juni, överlämnade Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till Näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan  primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

I februari 2017 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortsätta arbetet för att minska matsvinnet i Sverige. Det första steget i uppdraget var att i nära samarbete med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för arbetet.

– Det mesta av svinnet sker i hushållen, här finns stora insatser att göra. Vi myndigheter tar initiativ till en gemensam informationssatsning gentemot konsumenter, där vi, tillsammans med andra aktörer i livsmedelskedjan, lyfter frågan med en gemensam röst. Samtidigt är det viktigt att branschen tar sitt ansvar för produkter och försäljning, där konsumenter inte lockas att köpa mer än de behöver och till exempel förpackningsstorlekar anpassas efter behov, säger Annica Sohlström, Livsmedelsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Handlingsplanen lyfter fram fyra centrala punkter för att lyckas med arbetet:
1. Ett nationellt mål för att ge alla verksamheter en klar styrning av insatserna.
2. Samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan så att matsvinnet minskar, inte bara skjuts till annan aktör i kedjan.
3. Konsumenter behöver ändra sitt beteende och sluta kasta mat som går att äta.
4. Forskning och innovation för att utveckla och stödja arbetet med att minska matsvinnet inom alla delar av livsmedelskedjan.

Hela listan med de 42 punkterna finns att läsa här!