Största ekologiska spannmålsskörden någonsin

Den svenska, ekologiska spannmålsskörden uppgick till 323 300 ton under 2017. Det är nytt rekord! I dagsläget står den ekologiska delen för mer än 5 procent av den totala spannmålsskörden.

Jämfört med 2016 är det en ökning med 15 procent, och jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren en ökning med 31 procent. Den ekologiska höstveteskörden ökade mest jämfört med 2016. Den totala skörden av höstvete som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 111 500 ton under 2017, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. .

Även de ekologiskt odlade oljeväxterna är på frammarsch i Sverige. Totalskörden av raps och rybs godkänd för försäljning med ekologisk märkning var 16 600 ton under 2017. Merparten utgörs av höstraps som skattas till 15 400 ton, en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 36 600 ton, vilket är nästan en fördubbling av totalskörden jämfört med femårsgenom­snittet men i nivå med 2016 års resultat. Nästan 7 procent av den totala matpotatis­skörden kunde därmed säljas med ekologisk märkning. Ekologisk matpotatis odlas främst i Skåne, Västra Götalands, Gotlands, Dalarnas och Gävleborgs län.