“Vi ser en snabbt växande trend för grönsaker”

Säsongen för svenskodlade grönsaker ska bli längre. Det är tanken när SydGrönt etablerar sig hos Foodhills i Findus gamla lokaler i Bjuv.
– Med ett svenskt kokeri för rödbetor, ett nytt klimatstyrt lager och packeri kan vi tillgodose den ökande efterfrågan på svenska grönsaker under en större del av året, säger Sara Berger, vd på SydGrönt, i ett pressmeddelande.

– Det här är ett steg på vägen och en viktig pusselbit i förverkligandet av vår vision om ett Livsmedelscentrum för framtidens mat, säger Bengt Persson, vd för Foodhills.
– SydGrönt är Sveriges största odlarförening av svenskodlad frukt och grönt. Och det finns många möjliga synergier för framtiden, fortsätter han.

Det nya klimatstyrda lagret i Bjuv, där luftfuktighet och kyla kan optimeras för olika grönsaker, innebär att en betydande del av importen kan ersättas med svenskodlade grönsaker.
– Vi ser en snabbt växande trend för grönsaker i allmänhet och för svenskodlade grönsaker i synnerhet, säger Sara Berger, vd på SydGrönt. Konsumtionen har fördubblats sedan år 2000.

I första hand är kyllagret tänkt för olika sorters kål men det ska kunna anpassas till olika sorters grönsaker. Idag står svenskodlad kål för drygt 40 procent av konsumtionen. Med det nya klimatlagret kan andelen på sikt öka till mellan 50 och 60 procent.

Det nya kokeriet för rödbetor och andra rotfrukter blir det första i Sverige.
– Vi blir allt bekvämare och får allt mindre tid. Att kunna köpa färdigkokta svenska rödbetor är något som efterfrågas av allt fler, säger Sara Berger.

– Vi ser också en miljövinst med att koka rödbetor och andra rotfrukter på hemmaplan. Att kunna erbjuda en helsvensk produkt som är producerad och förädlad i Sverige, genererar minskade transporter och klimatpåverkande utsläpp från lastbilar, jämfört med importerade alternativ, avslutar Sara.

Den nya anläggningen i Bjuv kommer att sysselsätta 6-10 personer. Inlagringen av höstens skörd börjar i oktober.