Nödställda bönder får foderhjälp via Facebook

I spåren av torkan kan ett stort antal köttbönder tvingas nödslakta sina djur på grund av foderbrist. Men det är många som vill hjälpa bönderna att klara krisen, både kommuner och privata markägare – inte sällan via sociala medier.

De senaste månadernas värme och brist på nederbörd orsakar stora problem för många lantbrukare. Höstskörden spås bli rekorddålig och många köttbönder har redan nu svårt att få ihop tillräckligt med foder åt sina djur.

I Skåne har flera kommuner beslutat att öppna upp kommunens mark så att lantbrukarna kan hämta gräs till sina djur, bland annat Sjöbo, Staffanstorp och Svalöv. Även Örebro erbjuder djurägare att skörda gräs på kommunal mark. Kommunen kan även hjälpa till med att koppla ihop privata markägare som hör av sig, med behövande djurägare.

Men nu börjar även privata initiativ startas upp för att djurägare ska kunna få tips om var de kan hämta eller köpa gräs och hö. Facebookgruppen Foderhjälpen 2018 har på några dagar fått över 7000 medlemmar och ett Facebook-inlägg från Jessica Hellstrand i Hörby i Skåne, som erbjuder gratis gräs till djurägare,  har redan delats över 5000 gånger.

– Vi har läst i tidningarna att bönder saknar foder och tvingas att nödslakta. Jag har själv varit hästägare och lider med dem, säger hon till Sydsvenskan.