Stark solidaritet i torkans spår

Sveriges befolkning ställer solidariskt upp för bönderna i den svåra torkan och flera butikskedjor har av samma anledning valt att slopa importerat kött. Samtidigt går Jordbruksverket och regeringen ut med uppmaningen att bönderna ska “skörda allt som går”.

“Situationen är allvarlig och Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och regeringen samverkar för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

På grund av årets torka och varma väder är situationen är allvarlig för svenska lantbrukare och fodertillgången sinar allt mer, men det sker ett intensivt arbete på bred front för att situationen inte ska bli värre. Varje centimeter av skörden behövs, menar Jordbruksverket, som uppmanar alla som har arealer med foder, i hela landet, att skörda dessa. Om inte för eget bruk så för andras.

Den 12 juni togs beslut om att tillåta skörd på ekologiska fokusarealer och trädor som man inte får kompensationsstöd för. Det finns också möjlighet för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Sverige har vidare ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden. Man arbetar också med att se över förutsättningarna för krisstöd från EU.

Svenska Måltider har redan tidigare skrivit om hur privata markägare upplåter sin mark så att djurägare kan skörda gräs, samt att många kommuner gör samma sak. Nu har även flera stora butikskedjor börjat stötta de svenska bönderna, genom att bara erbjuda svenskt kött åt konsumenterna.

På Gotland har exempelvis Coops livsmedelshandlare gått samman och beslutat att enbart svenskt kött kommer att säljas under krisen. Det importerade köttet får tillfälligt inköpsstopp.

På flera andra håll i landet görs liknande åtgärder för att hjälpa den svenska livsmedelsproduktionen. I Umeå slutar handlare att köpa importerat kött, i Ystad skänker ICA-handlare övermogen frukt och grönt samt utgånget bröd till lokala grisuppfödare och uppmanar andra handlare att göra samma sak. ICA har även beslutat att godkänna grönsaker med kosmetiska ”fel”, exempelvis salladsblad med kantbränna. Det är en skada som beror på vattenbrist och stark sol, men som inte påverkar smak, användbarhet eller hållbarhet, skriver LRF.

– Stödet är oerhört värdefullt. Vi vill nu att även politikerna ska agera lika kraftfullt. Skördebortfallet kommer att innebära mångmiljardförluster för det svenska lantbruket och innebära en stor likviditetskris. På kort sikt måste regeringen ge ett transportstöd så att hö kan fördelas inom landet, på lite längre sikt kräver vi nu att regeringen inför ett temporärt nationellt stöd till gårdarna så att jordbruksföretagen undviker konkurser, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.