Prognos: Lägsta skörden på 25 år

Lantmännens skördeprognos visar på totalt 4,2 miljoner ton för den svenska skörden 2018, den lägsta siffran sedan 1992. Orsaken är den extrema värmen och torkan.

Den mindre skörden innebär stora inkomstbortfall för Sveriges lantbrukare. Sveriges växtodlare påverkas direkt genom väsentligt mindre skördar. Läget drabbar också – som vi tidigare skrivit – djuruppfödare och mjölkproducenter som riskerar brist på foder.

‒ Vi är nu i en situation där Sveriges lantbrukare kommer att drabbas ekonomiskt av rådande vädersituation och den förväntade skördeminskningen. Lantmännen följer situationen noggrant och vi gör vårt yttersta för att underlätta för våra medlemmar, genom att bland annat vara flexibla med de spannmålsavtal vi har med lantbrukarna, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk i ett pressmeddelande.

 

Den förväntade låga skörden kommer innebära att Sverige blir importberoende av vete och går från att normalt vara nettoexportör till att bli nettoimportör. Vi blir alltså inte självförsörjande utan exportberoende. Situationen ser liknande ut i hela Östersjöområdet, men Sverige är värst drabbat, skriver Lantmännen i pressmeddelandet.