Så ska torkans effekter mildras

Här är jordbruksverkets åtgärder för att minska torkan.

Den svenska torkan har fått förödande konsekvenser för människor, växter och djur, men på ett ekonomiskt plan kommer effekterna kunna mildras genom ett nationellt krisstöd, dispenser och undantag. Detta meddelar Jordbruksverket.

– Vi tar löpande beslut om åtgärder som ligger inom vårt ansvarsområde och försöker anpassa regler, villkor och krav efter de rådande omständigheterna, säger Bengt Johnson som håller ihop arbetet med torkan på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Den 30 juli presenterade regeringen ett krispaket på 1,2 miljarder med anledning av torkan. Syftet är att säkra livsmedelsproduktionen i Sverige genom att stärka likviditeten i lantbruket och minska risken för att alltför många djur slaktas.

Det har även införts ett antal undantag med anledning av torkan, exempelvis får lantbrukare nu använda gräs och klöver som behandlats med växtskyddsmedel som foder. Certifieringen för ekologisk produktion hotas heller inte längre vid avvikelser med foder från omställningsmark och högre andel kraftfoder till mjölkande kor.