Lantmännen ger 220 miljoner till bönderna

Värmen och torkan har skapat en krissituation för Sveriges lantbrukare. I fredags presenterade Lantmännen ett särskilt “krispaket” till de lantbrukare som är en medlemmar på totalt närmare en kvarts miljard kronor.

Krisen i det svenska lantbruket påverkar även livsmedelsbranschen – Sverige riskerar i år att bli nettoimportör istället för nettoexportör av spannmål och som en konsekvens av foderbristen behöver djur slaktas i förtid, vilket kan leda till brist på svenskt kött på längre sikt.

– Situationen för Sveriges lantbrukare har en direkt påverkan på livsmedelsbranschen. Det är av yttersta vikt att de svenska lantbrukarna får det stöd de behöver för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning av svenskproducerade råvaror, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Stödet, som är på totalt 220 miljoner kronor, kommer att delas ut till de jordbrukare som är medlemmar i Lantmännen i form av rabatter, minskade avgifter och återbäringar.