Findus växtförädlar vidare i Bjuv

Findus meddelade i dag att de tecknar ett långsiktigt hyresavtal för den del av anläggningen i Bjuvs kommun där man ledan 1942 bedriver forskning och utveckling inom grönsaksförädling.

Sedan augusti 2017 bedrivs också ärtförädlingen för hela Nomad Foods-gruppen här. Avtalet, som sträcker sig över 25 år och omfattar cirka 64 hektar mark, är en del av ett kontrakt som innebär att Bjuvs kommun förvärvar Findus mark. Detta innebär att Nomad Foods och Findus behåller sin förädlingsverksamhet av ärter och andra grönsaker i Bjuv.