Stor skillnad mellan uppfattningar om nyttig mat

Det är stor skillnad mellan äldres och yngres syn på hälsosam mat.

Vad är hälsosam mat? Svaren varierar stort beroende på om man frågar yngre eller äldre konsumenter. Äldre personer tycker bland annat att fisk och kött är hälsosammare än yngre, medan de under 34 anser att ekologiskt och vegetariskt är nyttigast.

Det är SIFO som har gjort en undersökning om svenskarnas syn på hälsa och mat, på uppdrag av livsmedelskoncernen Greenfood, som äger varumärken som Picadeli, Salacarte och Daily Greens.

I undersökningen framkommer att det finns en samsyn på vissa livsmedels hälsoeffekter, bland annat anses frukt, nötter och grönsaker vara nyttigt, samt livsmedel innehållande mindre socker.

Däremot tycker 54 procent av äldre i åldern 56-79 att fisk är hälsosamt medans endast 33 procent av de unga tycker det. Äldre är även mer positiva till ljust kött som kyckling än vad unga är. Unga tycker istället att vegetarisk mat och ekologiska livsmedel är mer hälsosamma.

Undersökningen visar också att den främsta anledningen till att svenskarna äter hälsosamt, är att minska risken för att drabbas av sjukdomar. Den hälsosamma kosten anses också hjälpa till att bibehålla vikten samt att göra en gladare och piggare.