Livsmedelspriset till Hållbar Livsmedelskedja

Hållbar Livsmedelskedja fick i går Livsmedelspriset 2018 – Livsmedelsföreningens pris för inspirerande initiativ för att öka livsmedelsnäringens utveckling. Hållbar Livsmedelskedja har funnits i tre år och startades av WWF. I nätverket ingår 14 livsmedelsföretag: HKScan, ICA, Coop, Axfood, Löfbergs, Orkla, Pågen, Fazer, Arla, Lantmännen, Polarbröd, Unilever, Tetrapak och Risenta.

Tanken bakom nätverket är att det krävs samarbete i alla led i branschen för att lösa framtidens miljöutmaningar och försörja världens befolkning, inom de planetära gränserna. Inom Hållbar Livsmedelskedja arbetar man i nuläget med att utveckla en Färdplan för 2030, undersöka hur vi ska minska matsvinnet och definiera hur varje produktkategori kan bli mer hållbar.

Så här löd motiveringen:
”Hållbar Livsmedelskedja får priset för att man på ett kraftfullt sätt samlar industrin, dagligvaruhandeln och WWF i ett exemplariskt samarbete för att skapa definitioner och målsättningar, utveckla konkreta verktyg och sätta en gemensam färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja mot 2030. Det är ett unikt samarbete med den livsviktiga insikten att samverkan i hela värdekedjan är nödvändig för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning sker inom de planetära gränserna.”

Priset delades ut i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand. LivsmedelsFöreningen delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.

På bilden fr. v: Anna Richert / WWF; Agneta Påander / Orkla Foods; Åsa Domeij / Axfood; Margareta Renström / WWF.