Löfbergs: “Sluta slösa med kaffet!”

300 miljoner liter kaffe per år häller svensken ut i vasken, eller en kopp per person och dag. Nu vill kafferosteriet Löfbergs göra oss uppmärksamma på problemet genom ett upprop som fått namnet “Drick upp”.
– Det är naturligtvis inte hållbart. Ett onödigt slöseri med jordens resurser, inte minst med tanke på att de utmaningar som världens kaffeodlare står inför och som hotar tillgången på gott kaffe i framtiden, säger Lars Appelqvist, vd för Löfbergs, i ett pressmeddelande.

Uppropet lanseras i samband med att kafferosteriet öppnar en kaffebar på Stockholms Centralstation. När kaffedrickaren får sin take away-mugg får han eller hon själv skriva sitt namn på muggen, och i och med detta har man också skrivit på uppropet och förbundit sig att dricka upp sitt kaffe – som rosteriet därmed bjuder på.

Löfbergs har redan tidigare, liksom ett flertal andra rosterier och kafékedjor, försökt rikta allmänhetens uppmärksamhet mot faktumet att kaffebönan är en hotad råvara. Detta hänger både ihop med klimatförändringarna och att det blir allt färre yngre personer som vill ta över odlingarna efter föräldragenerationen.

– Därför har vi startat initiativet Next Generation Coffee där vi genom utbildning och direkt handel förbättrar utvecklingsmöjligheterna för unga kaffebönder. Samtidigt säkrar vi tillgången på gott kaffe för kommande generationer, säger Lena Rodin, marknadschef på Löfbergs.