Fortfarande mer arsenik i fullkornsris

Det nya gränsvärdet för arsenik i ris och risprodukter verkar inte ha lett till lägre halter i råris och fullkornris. Nästan alla håller sig under gränsvärdet men halterna har ökat i flera produkter. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket gjort i samarbete med några kommuner.

De senaste åren har det kommit nya gränsvärden för både arsenik och kadmium. För att ta reda på om halterna bly, kadmium och oorganisk arsenik i välling, gröt och ris håller sig under gränsvärdena har Livsmedelsverket tillsammans med några kommuner undersökt innehållet i dessa produkter. Undersökningen syftade också till att få en indikation på om de nya gränsvärdena påverkat halterna av arsenik och kadmium, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Arsenik finns naturligt i berggrunden och tas upp av riset via jorden eller bevattningsvattnet. Halterna av arsenik varierar naturligt mellan olika platser och kan också variera från en åker till en annan. Undersökningen visade att av åtta ris som analyserats både 2015 och 2017 hade arsenikhalten ökat i sex och att ökningen var störst i två ekologiska ris. De produkter som hade högst halter var ekologiska. Ett av fullkornsrisen överskred också gränsvärdet. Detta risparti har dragits tillbaka från marknaden av företagaren. Det nya gränsvärdet för oorganisk arsenik verkar inte ha lett till sänkta halter i råris och fullkornsris.

Livsmedelsverket råder sedan några år föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker. Fullkornsris innehåller ofta högre halter arsenik än vitt ris eftersom arsenik framför allt samlas i risets skal, och det finns mer skal i fullkornsprodukter. Att som vuxen äta ris och risprodukter några gånger i veckan innebär ingen risk för hälsan.
– Man kan göra mycket för att sänka halterna i riset själv. Koka riset med stort överskott av vatten som sedan hälls bort. Då kan arsenikinnehållet minska med mer än hälften, säger Petra Bergkvist statsinspektör på Livsmedelsverket.