Stark kritik mot svensk grönsaksimport

Storskalig odling av sparris och andra grönsaker har skapat en akut brist på vatten i ökenområdet Ica i Peru, vilket slår hårt mot lokalbefolkningens hälsa och försörjning. Trots vetskap om problemen brister svenska livsmedelsjättar i kontroll och uppföljning av sina leverantörer, enligt en ny rapport från Swedwatch och Diakonia.

Peru är en ledande exportör av sparris, som till största del odlas i ökenområdet Ica. Den ökade efterfrågan på både sparris, avokado och andra grönsaker har skapat viktig ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i regionen, men samtidigt har exportjordbrukets vattenkonsumtion lett till en akut vattenkris för Icas lokalsamhällen. I vissa delar har lokalbefolkningen endast tillgång till vatten några timmar i veckan, skriver Swedwatch i ett pressmeddelande.

Organisationernas rapport fokuserar särskilt på ICA, Axfood och Coop, Martin & Servera och Menigo samt importörerna Everfresh och Ewerman. Den slutsats som dras är att företagen brister när det gäller uppföljning av leverantörernas efterlevnad av krav gällande mänskliga rättigheter. Den visar också att företagen behöver stärka sina processer i att genomföra risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence. Idag missar företagen många av de konsekvenser som vattenbristen medför.

Nu vill Swedwatch och Diakonia förmå de företag som köper frukt och grönsaker från Ica-dalen att använda sitt inflytande för att hantera problemen, till exempel genom samarbete med andra aktörer i branschen, och genom att ta ansvar genom hela leverantörskedjan.