Ikea vill bli självförsörjande på sallad

Ikea vill bli självförsörjande på sallad till varuhusens restauranger. Under 2019 kommer odlingen att ske i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg. Salladen odlas i näring som utvunnits från matavfallet i ett cirkulärt kretslopp. Till en början kommer salladen att serveras i personalmatsalarna, men ambitionen är att kunna servera den i varuhusens restauranger.

På sikt hoppas Ingka-koncernen, den största franchisetageren verksam inom IKEA-varumärket, att kunna bli självförsörjande med närodlad, cirkulär sallad och annat bladgrönt.
– Med den cirkulära processen slipper vi långa transporter, sänker vattenåtgången och behöver varken jord eller bekämpningsmedel. Elen som behövs för att driva odlingarna kommer dessutom från våra egna vindkraftsanläggningar, säger Catarina Englund, innovationschef, Ingka-koncernen.

Odlingen kommer att bedrivas av företaget Bonbio som använder en odlingscontainer på 30 kvadratmeter, vilket motsvarar en konventionell odlingsyta på ca 80 kvadratmeter tack vare att odlingen är vertikal d.v.s. på höjden i fyra våningar. Varje våning har 45 rännor och varje ränna har plats för 20 korgar, som grödorna växer i. Odlingen är hydroponisk d.v.s grödornas rötter får växtnäring via vatten som cirkuleras. Mängden vatten som behövs är endast 10 procent jämfört med konventionell odling. Efter 5–6 veckor kan upp till 18 kg sallad skördas varje dag i respektive container.