Kockbristen ska lösas via skolköken
Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Sodexo har startat ett pilotprojekt med kocktrainees för att hitta en lösning på den stora kockbristen i Stockholm. Samtidigt ges möjlighet till människor som varit arbetslösa över 350 dagar att få en specialanpassad yrkesutbildning och jobb. En dag i veckan går...
Johan Ununger slutar som vd på Saltå Kvarn
Efter femton år som vd för Saltå Kvarn lämnar nu Johan Ununger företaget. Sedan 2002 har Saltå Kvarn bland annat utsetts till Gasellföretag fyra år i rad av Dagens Industri samt röstats fram som Sveriges mest hållbara varumärke i ett flertal sammanhang. – Det har varit en fantastisk tid med...
Ny livsmedelsorganisation för matinsekter
För att underlätta arbetet med att ta fram ett tydligt regelverk kring ätbara insekter och garantera att det är ett säkert livsmedel har nio svenska insektsmatsföretag påbörjat processen att bilda en branschorganisation. Organisationen, som får namnet Insektsföretagen, ska jobba för att lägga grunden till en ny, hållbar och...
Willys skänkte bort 360 ton mat
Mer än 360 ton överbliven mat har Willys skänkt till hjälporganisationer i år. Bland organisationerna finns Frälsningsarmén, Stadsmissionen och Röda Korset. Maten kan till exempel ha kasserats för att bäst före-datumet närmar sig eller för att varan har något skönhetsfel. Willys, som ingår i Axfoodkoncernen, har som mål att halvera...
Nu sätter grönsaksodlingen i DN-huset igång
I februari startar den uppmärksammade, 600 kvadratmeter stora grönsaksodlingen vid DN-skrapan. Bakom odlingen ligger Plantagon CityFarm, ett nytt koncept för att använda lokaler under jord till resurseffektiv och hållbar matproduktion i städer. Målet är att bygga 10 anläggningar för inomhusodling i Stockholmsområdet. Grönsakerna, exempelvis kål, pak...
Svenska Måltider nummer 6 har landat!
Svenska Måltider nummer 6 är här! I ett stort reportage om de svenska matfamiljerna får du lära dig allt om hur man gör (och hur man inte gör) för att få företaget att överleva i 15 generationer. Du får också titta in i huvudet på vinnarskallen på...
Smörkrisen – en kärnfråga
Det råder stor brist på smör i hela Europa. Vakna konsumenter kunde i oktober notera att priset på Bregott ökade med tjugo procent på bara en vecka och i croissantens hemland Frankrike gapar smörhyllorna tomma i allt fler butiker. Är krisen tillfällig eller är smöret...
EU-stödet försvagar jordbruket
EU:s direktstöd till jordbruket försvagar i själva verket konkurrenskraften, särskilt i produktiva områden. Förra året betalades över 400 miljarder kronor ut i direktstöd, varav sex miljarder gick till det svenska jordbruket. Direktstödet baseras på arealen och syftet är att förbättra jordbrukets konkurrenskraft och hållbarhet, bidra till bevarandet...