Vikarierande livsmedelsinspektör till Miljöförvaltningen

Stadsledningskontoret_logga_artikel_new

Du kommer huvudsakligen att planlägga och genomföra inspektioner/revisioner av livsmedelsanläggningar med livsmedelslagstiftningen som grund. Utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar samt att ge råd och anvisningar till livsmedelsföretagare och allmänhet ingår också i arbetsuppgifterna. Beroende på eventuella special kunskaper inom livsmedelsområdet kan du komma att driva projekt. Du kommer att utfärda olika myndighetsbeslut samt utföra annan ärendehantering relaterad till livsmedelslagstiftningen.

Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:

  • Högskoleutbildning som ex livsmedelsingenjör, livsmedelsagronom, kostvetare, miljö- och hälsoskyddsinspektörsutbildning eller motsvarande livsmedelshygienisk inriktad utbildning.
  • Erfarenhet av myndighetsutövning och tillämpning av gällande lagstiftning.
  • Erfarenhet av livsmedelskontroll och kunskaper om revisionsteknik.

Vi förutsätter att du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och att du har god datavana.

Arbetsuppgifterna är mycket utåtriktade varför du måste fungera väl både som myndighetsperson och rådgivare till allmänhet och företag. I myndighetsrollen har du som person en förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och ta beslut. Myndighetsrollen ställer också krav på en utpräglad känsla för integritet. Du besitter en hög social kompetens som bidrar till att skapa ömsesidigt förtroende och respekt i mötet med våra verksamhetsutövare. I en rådgivande roll kan du på ett professionellt sätt förmedla information. Som medarbetare har du en mycket god samarbetsförmåga och deltar aktivt i samarbetet med andra. Du kan hantera ett högt arbetstempo och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete.

Vi erbjuder
Miljöförvaltningen med cirka 250 anställda är en trivsam arbetsplats med god gemenskap belägen centralt i Stockholm. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med både bred och djup expertkunskap. Vi har vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö.

Välkommen med din ansökan!

Gör din ansökan via denna länk.

Miljöförvaltningen ser mångfald som en tillgång och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.