Om Svenska måltider

Svenska Måltider är en nyhetssajt, en tidning och ett nätverk för livsmedelsindustrin, den fjärde största industribranschen i Sverige. Nyhetssajten uppdateras regelbundet med det senaste från branschen. I tidningen möter du människorna bakom produkterna, forskningen och företagen. Och nätverket möjliggör effektiv kommunikation mellan livsmedelsföretagen och aktörerna inom den offentliga gastronomin; skolkök, äldreboenden, sjukhus, kommuner, upphandlare och måltidschefer.

Bakom Svenska Måltider står Bergkvist Publishing som också ger ut Magasin Måltid, Mat & Vänner, Restaurangvärlden, Goda Vänner och Chefs´ Chat.

Ansvarig utgivare: Pär Bergkvist par@bergkvistpublishing.se
Chefredaktör: Eva Kvanta eva@bergkvistpublishing.se
Projektledare: Ulrika Arnell ulrika@bergkvistpublishing.se

Vill du prenumerera på Svenska Måltider?
Pris 1 ex, (6 nummer): 399 kronor exkl. moms.
Pris 10 ex, helår: 3500 kronor exkl. moms.

Starta din prenumeration här!
Har du frågor om din prenumeration kontakta Karin

För annonsering, kontakta Ulrika på mail eller telefon: 0707745409
Alla datum för lämningar hittar du här: Annonslämning_SM_2018, Annonslämning_Nyhetsbrev_2018

Bergkvist Publishing AB
Kärleksgatan 2A
211 45 Malmö

040-611 46 00