Nordiska livsmedelsverk kräver sockergranskning
En ny granskning av hur socker påverkar hälsan bör göras av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa. Det anser myndighetscheferna på livsmedelsverken i Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge. Orsaken är att det finns ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes. Sedan Efsas senaste...
1 av 3 använder socker mot nedstämdhet
Nästan var tredje svensk – och då främst kvinnor – har använt sötsaker för att lindra nedstämdhet, ilska eller tristess det senaste året. Ännu fler, nästan hälften, vill ändra sitt sätt att äta eller handskas med sötsaker. Det visar en undersökning som Sifo gjort på...
Ersättning ska bli mer lik bröstmjölk
Just nu pågår en studie på Skånes Universitetssjukhus med målet att förbättra bröstmjölksersättningen. – Vid två månaders ålder är det ungefär 15-20 procent av alla mammor som inte kan eller har valt att inte amma. För en del finns inget alternativ, och vi vill precis...
Bekämpningsmedel i danska barns urin
En ny undersökning av sammanlagt cirka 300 barn och mödrar i Danmark visar att 90 procent hade spår av bekämpningsmedel i urinen. Gifterna misstänks kunna skada barnens hjärnor, menar forskarna bakom studien. – Det är alarmerande att vi har en så pass hög koncentration av...
Ny undersökning om frukostvanor i Sverige
Nästan hälften av alla svenskar – 42 procent – anser att frukosten är dagens viktigaste mål. 8 av 10 svenskar äter frukost varje dag och då framför allt smörgås, yoghurt eller fil och ägg. Detta framgår av en undersökning som branschorganisationen Svenska Ägg låtit göra. Bland...
Larvfärs och lupinkorv ska frälsa kockar och konsumenter
En välsmakande färs på syrsor och mjölmask är en av 15 produkter som ska tas fram i ett projekt som drivs av innovationsmyndigheten Vinnova, där kända kockar ska kontrollera smaken. Odlade muskelproteinet ”Smat” och korv på svenskodlad lupin är andra exempel på produkter som ingår...
Nya rön: Socker har samma effekt som kokain
Eftersom socker har samma effekter som kokain bör man behandla båda substanser på samma villkor, anser forskare. Det är Veckans Affärer som lyfter fram ny forskning från Queensland University of Technology som visar att ett för högt intag av socker ökar dopaminhalterna i kroppen på...
LCHF-aktivister hotade forskare  
Det kan vara känsligt att forska kring LCHF-dieten. När en doktorsavhandling i ämnet nyligen skulle presenteras i Västerås fick man ha väktare på plats, enligt Sveriges Radio. Detta eftersom doktoranden hade tagit emot hätska kommentarer och hot via nätet och mejl. – Jag var djävulens...