Dystert år för svensk livsmedelsexport
Svensk livsmedelsexport minskade under 2015 till de viktigaste exportländerna Tyskland och Nederländerna, visar Livsmedelsföretagens nya konjunkturbarometer. Dessutom har konkurrensen från importen hårdnat ytterligare under 2015. – I ett läge där svensk livsmedelsindustri är beroende av en stark export ser vi istället att den dalar. Sveriges...
Svalnande intresse för kaffekapslar
Kaffe i koppen med ett enkelt knapptryck har varit en het trend under flera år, men nu tycks intresset ha mattats av. Nespresso backar och bryggkaffe förutspås bli en het trend. Espressobryggare med tillhörande kapslar har varit en lukrativ trend under flera år, men nu...
Oatly blev årets lyckofrämjare
Oatly får utmärkelsen Årets Lyckofrämjare 2015 eftersom man anses ha bidragit till ökad lycka och minskat lidande i Sverige. VD Toni Petersson känner – lycka. Bakom utmärkelsen Årets Lyckofrämjare ligger Global Happiness Organization, vars arbete syftar till att på vetenskaplig grund öka lyckan och minska lidandet...
Ny fryskasse revolutionerar e-handeln
E-handeln med livsmedel ökar i rasande fart. Axfood meddelade i dag att deras e-handelssatsning ska vara i gång innan sommaren. Nu får också det svenska bolaget ifoodbag 16 miljoner kronor i EU-stöd för att ta fram en ny variant av en fryskasse som banar väg för...
Systembolaget för lönsamt
Systembolaget är mer lönsamt än vad staten vill. Det framgår av bokslutet för 2015. Vd Magdalena Gerger fokuserar på att kunderna är nöjda med monopolet, men en starkt bidragande orsak är att skatten har höjts. Nya butiker, it-projekt, fler anställda, mer sjukskrivning och dyrare pensioner...
Ursprungsmärkningen ”Från Sverige” lanseras
Nu lanseras den nya, frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige med symbol i blått och gult. Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Svenskmärkning AB svarar också för kommunikation och marknadsföring av märket....
Stort samarbete för säker mat
Nu har alla myndigheter i livsmedelskedjan utvecklat sitt strategiska arbete för en effektivare kontroll genom att samarbeta med varandra. Det är jordbruksverket, Livsmedelverket, SVA, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna som gemensamt identifierat fyra prioriterade områden med rubrikerna samordnad och effektiv kontroll, stärkt krisberedskap, snabbare åtgärder av...