Systembolaget för lönsamt
Systembolaget är mer lönsamt än vad staten vill. Det framgår av bokslutet för 2015. Vd Magdalena Gerger fokuserar på att kunderna är nöjda med monopolet, men en starkt bidragande orsak är att skatten har höjts. Nya butiker, it-projekt, fler anställda, mer sjukskrivning och dyrare pensioner...
Ursprungsmärkningen ”Från Sverige” lanseras
Nu lanseras den nya, frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige med symbol i blått och gult. Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Svenskmärkning AB svarar också för kommunikation och marknadsföring av märket....
Stort samarbete för säker mat
Nu har alla myndigheter i livsmedelskedjan utvecklat sitt strategiska arbete för en effektivare kontroll genom att samarbeta med varandra. Det är jordbruksverket, Livsmedelverket, SVA, Generalläkaren, länsstyrelserna och kommunerna som gemensamt identifierat fyra prioriterade områden med rubrikerna samordnad och effektiv kontroll, stärkt krisberedskap, snabbare åtgärder av...