Sänkta matmomsen ineffektiv
Att sänka matmomsen till 12 procent från 25 procent har inte varit kostnadseffektivt, enligt Riksrevisionen. Insatsen gjordes 1996 för att öka köpkraften hos låginkomsttagare och barnfamiljer och följdes 2012 av sänkt krogmoms. Men den önskade effekten uteblev – den stora delen av momssänkningen går till de...
Lantmännen ger 220 miljoner till bönderna
Värmen och torkan har skapat en krissituation för Sveriges lantbrukare. I fredags presenterade Lantmännen ett särskilt "krispaket" till de lantbrukare som är en medlemmar på totalt närmare en kvarts miljard kronor. Krisen i det svenska lantbruket påverkar även livsmedelsbranschen – Sverige riskerar i år att bli...
Så ska torkans effekter mildras
Den svenska torkan har fått förödande konsekvenser för människor, växter och djur, men på ett ekonomiskt plan kommer effekterna kunna mildras genom ett nationellt krisstöd, dispenser och undantag. Detta meddelar Jordbruksverket. – Vi tar löpande beslut om åtgärder som ligger inom vårt ansvarsområde och försöker anpassa...
Matförsörjningsproblematik avslutade Almedalsveckan
"Sverige måste bli mer självförsörjande på mat", menade MP:s språkrör, miljöminister Isabella Lövin när hon som sista politiker höll tal under Almedalsveckans avslutande dag. I samband med upptrappningen inför valet satsar MP stenhårt på miljö- och klimatfrågorna. Lövin varnade bland annat för att torka och översvämningar gör...
Regeringen vill tillåta hemkörd alkohol
Regeringen vill tillåta hemkörning av alkohol från Systembolaget till personer över 20 år i hela landet. Socialminister Annika Strandhäll tror att hemkörningen skulle göra livet enklare för boende på landsbygden, men också underlätta för mindre producenter att göra sina produkter tillgängliga för en större marknad. Vidare tror regeringen att modellen...
Arla vann klimatdom
Nu blir det 22 procent billigare för alla svenska företag att klimatkompensera. Bakgrunden är en dom gällande Arla som kom i fredags, och som innebär en ändrad rättspraxis. Fredag den 29 juni kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen att ”ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och...
Handlingsplanen för minskat matsvinn är inlämnad
I dag, den 18 juni, överlämnade Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till Näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan  primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation....
Obligatorisk köttmärkning för storkök och restaurang på gång
Regeringen meddelade i går att man kommer att gå vidare med frågan om att införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök. Därför planerar regeringen att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga för...
Ben & Jerrys tar strid för afganska flyktingar
Unilever-ägda glassjätten Ben & Jerrys har på sin hemsida gått ut med att de stödjer beslutet om att låta 9000 ensamkommande flyktingar få stanna i Sverige, som förväntas röstas igenom i dag. Nu har en debatt blossat upp på sociala medier och Ben & Jerrys har...
50 miljoner ska boosta ekoproduktionen
Den ekologiska produktionen har inte ökat i takt med efterfrågan, menar landsbygdsminister Bucht. Därför har Regeringen beslutat att skjuta till 50 miljoner kronor till produktionen av ekologiska livsmedel fram till 2020. Beslutet knyter an till målet i livsmedelsstrategin som innebär att 30 procent av jordbruksmarken ska användas...
Nya berikningsregler på G
Snart träder Livsmedelsverkets nya föreskrifter om obligatorisk D-vitaminberikning i kraft – närmare bestämt den 16 maj. De nya reglerna ställer krav på ett högre D-vitamininnehåll än tidigare och fler livsmedel ska berikas. Det gäller såväl produkter som riktar sig mot storkök som ”vanliga” konsumenter.  De livsmedel som...
Riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning
Riksdagens Socialutskott vill att regeringen verkar för en lagstiftning som tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som vin och öl – så länge det inte hotar Systembolagets monopol. Det skriver lantbrukstidningen ATL. Utskottets betänkande med förslaget om tillkännagivande till regeringen är inte offentliggjort än, och det går...
25 miljoner till nya livsmedelsprojekt
Under våren utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Utlysningen är en av livsmedelsstrategins insatser på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet. Myndigheter, kommuner, landsting och regioner, föreningar samt andra organisationer och företag kan...
Matbranschens arbetskraftsbehov kartläggs
Antalet jobb inom den svenska livsmedelsindustrin ska öka. Detta är ett av huvudmålen för den nationella livsmedelsstrategin. Ett nytt projekt ska därför kartlägga var behovet av nya jobb finns inom jordbruk, trädgårdsnäring och livsmedelsförädling. Livsmedelsindustrin är idag Sveriges fjärde största industrisektor. Svenska konsumenter väljer allt oftare svenskproducerad mat...
Matsvinnet politiskt bränsle för C och Mp
Matsvinnet står i fokus för både Miljöpartiet och Centerpartiet när de trappar upp inför valet 2018. I Miljöpartiets jultal som hölls vid Söderhallarna i Stockholm i torsdags, presenterade språkröret Gustav Fridolin flera olika förslag vars mål är att minska matsvinnet. Ett av förslagen innebär att det ska bli straffbart att slänga tjänlig...
Regeringen hårdsatsar på livsmedelsexport
Regeringen har fattat beslut om en ökad satsning på svensk livsmedelsexport. Bland annat kommer man att tillsätta matambassadörer på flera håll i världen för att försöka öka exporten av svenska livsmedel. Totalt kommer 48 miljoner att satsas under det kommande året för att stärka den svenska livsmedelsexporten. -...