Bucht stöttar förslag om tidigare avskiljning av griskultingar
Jordbruksverkets förslag om att det ska bli tillåtet att skilja smågrisar från sina mödrar en vecka tidigare har fått hård kritik från många håll. Förra veckan valde författaren debattören Martin Ragnar att JO-anmäla Jordbruksverket eftersom han menar att de är skyldiga att följa djurskyddslagen, utan att väga...
Martin Ragnar om sin JO-anmälan: ”Jordbruksverket måste följa djurskyddslagen”
I förra veckan rapporterade vi om att Jordbruksverket lämnat in ett förslag om att griskultingar ska kunna avskiljas från suggan redan vid 21 dygns ålder, en vecka tidigare än vad som är tillåtet i dag. Enligt Jordbruksverket skulle man härigenom hitta ”en balans som ger...
78 miljoner till livsmedelsforskning från regeringen
Den 1 juni beslutade regeringen om ett tredje åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De fyra åtgärderna, som tillsammans omfattar 78 miljoner kronor, syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. De fyra åtgärderna i åtgärdspaket 3 är: 1. Nationellt forskningsprogram...
Ministrar vill sprida nordiskt hållbarhetsarbete
De fem nordiska regeringarna vill tillsammans agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet för en hållbar världsutveckling. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner DKK på att internationellt sprida nordisk kunskap om bland annat hållbar matproduktion.Statsminister Stefan Löfven meddelar samtidigt att han håller på att dra...
G20-länderna enas i kampen mot resistenta bakterier
Hälsoministrar från G20-länderna har vid ett möte i Berlin kommit överens om att samarbeta för att motarbeta antitiotikaresistens. Bland annat ska nationella handlingsplaner implementeras i slutet av 2018. Tyskland, för närvarande ordförandeland i G20-gruppen, säger i en kommuniké att det är ett ”viktigt genombrott” att...
Skåne vill ha gårdsförsäljning av öl och vin
Gårdsförsäljning av vin och öl bör bli tillåtet i Skåne under en treårig försöksperiod. Det anser Liberalerna, som nu har fått stöd av Folkhälsoberedningen i Region Skåne. Men så sent som för någon vecka sedan, sa regeringen ”nej” till ett liknande förslag. I fredags biföll Folkhälsoberedningen...
Styrande vill minska hälsoklyftorna
Fetma och dåliga matvanor är en av de största orsakerna till att svenskar blir sjuka och dö i förtid. Ohälsan är mer omfattande hos personer med låg utbildningsnivå, fetma är nästan dubbelt så vanligt och livslängden betydligt kortare. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket överlämnade igår en rapport till regeringen...
Livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket avslöjas
Nu presenterar regeringen det andra åtgärdspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Den 9 februari fattades beslut om paket 1 som innehöll nio satsningar på 58 miljoner kronor. Paket 2 omfattar 13 åtgärder på totalt 115,7 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar för att främja svensk livsmedelsexport, satsningar på växtförädling...
Västerbotten vill ha egen livsmedelsstrategi
Många har haft synpunkter på regeringens nya livsmedelsstrategi. Västerbotten går så långt att de väljer att ta fram en helt egen strategi. – Världen behöver mer hållbar mat och den maten får gärna komma från Västerbotten, säger Erik Bergkvist, Region Västerbottens socialdemokratiska regionråd i ett pressmeddelande. Det...
Jordbruksverket anklagas för censur
Jordbruksverket har censurerat den smittskyddsläkare som är högst ansvarig för svenskt smittskydd eftersom de vill mörka att svensk kyckling orsakat den senaste tidens allvarliga utbrott av tarmbakterien campylobacter.  Detta skriver TT i dag. På kort tid har tusentals svenskar blivit så svårt sjuka av campylobacter...
Regeringen presenterar nya ekomål
I dag presenterade regeringen en handlingsplan med ett 40-tal insatser för att nå livsmedelsstrategins mål om fler jobb, bättre lönsamhet och ökad export inom livsmedelsbranschen. Ett av regeringens mål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk mark år 2030. Samma år...
”Ett sorgligt sätt att plocka politiska poäng”
En ny lag mot växtskyddsmedel har fått LRF att gå i taket. En knapp vecka efter överlämnandet av propositionen för den nya livsmedelsstrategin som fick stort stöd av LRF, går jordbrukarnas riksförbund ut med hård kritik mot regeringen, som de menar ”sätter krokben för svensk produktion”. Anledningen...
Svidande kritik mot ”nonsensartad” livsmedelsstrategi
Så kom då dagen som hela Matsverige sett fram emot i nästan tre år. Igår lämnade regeringen över sin proposition om en ny livsmedelsstrategi för Sverige. Fler jobb, bättre lönsamhet och ökad produktion, var några av målen.  Så hur löd de skarpa förslagen? ”Vilka förslag?”...
Livsmedelsstrategin: Lönsamhet, jobb och offentliga måltider
I dag den 30 januari lämnade regeringen över propositionen om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Ökad livsmedelsproduktion, fler livsmedelsjobb, ökad konsumtion av svenskt kött och större andel svensk råvara inom offentlig verksamhet kan bli några av effekterna. - Regeringen är övertygad om att mer mat kan...
Historisk livsmedelsstrategi ska öka Sveriges självförsörjningsgrad
Produktionen av både konventionella och ekologiska livsmedel ska öka. Det är ett av målen som satts upp i den första nationella livsmedelsstrategin. – Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av...
EU-medborgare kräver glyfosatförbud
Europeiska kommissionen har registrerat ett upprop för ett förbud mot användning av glyfosat, ett ämne som bland annat ingår i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup. Uppmaningen om ett förbud mot glyfosat kommer från det europeiska medborgarinitiativet ECI, vars uppgift är att se till att vanliga...