78 miljoner till livsmedelsforskning från regeringen
Den 1 juni beslutade regeringen om ett tredje åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De fyra åtgärderna, som tillsammans omfattar 78 miljoner kronor, syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. De fyra åtgärderna i åtgärdspaket 3 är: 1. Nationellt forskningsprogram...
Ministrar vill sprida nordiskt hållbarhetsarbete
De fem nordiska regeringarna vill tillsammans agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet för en hållbar världsutveckling. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner DKK på att internationellt sprida nordisk kunskap om bland annat hållbar matproduktion.Statsminister Stefan Löfven meddelar samtidigt att han håller på att dra...
G20-länderna enas i kampen mot resistenta bakterier
Hälsoministrar från G20-länderna har vid ett möte i Berlin kommit överens om att samarbeta för att motarbeta antitiotikaresistens. Bland annat ska nationella handlingsplaner implementeras i slutet av 2018. Tyskland, för närvarande ordförandeland i G20-gruppen, säger i en kommuniké att det är ett ”viktigt genombrott” att...
Skåne vill ha gårdsförsäljning av öl och vin
Gårdsförsäljning av vin och öl bör bli tillåtet i Skåne under en treårig försöksperiod. Det anser Liberalerna, som nu har fått stöd av Folkhälsoberedningen i Region Skåne. Men så sent som för någon vecka sedan, sa regeringen ”nej” till ett liknande förslag. I fredags biföll Folkhälsoberedningen...
Styrande vill minska hälsoklyftorna
Fetma och dåliga matvanor är en av de största orsakerna till att svenskar blir sjuka och dö i förtid. Ohälsan är mer omfattande hos personer med låg utbildningsnivå, fetma är nästan dubbelt så vanligt och livslängden betydligt kortare. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket överlämnade igår en rapport till regeringen...
Livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket avslöjas
Nu presenterar regeringen det andra åtgärdspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Den 9 februari fattades beslut om paket 1 som innehöll nio satsningar på 58 miljoner kronor. Paket 2 omfattar 13 åtgärder på totalt 115,7 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar för att främja svensk livsmedelsexport, satsningar på växtförädling...
Västerbotten vill ha egen livsmedelsstrategi
Många har haft synpunkter på regeringens nya livsmedelsstrategi. Västerbotten går så långt att de väljer att ta fram en helt egen strategi. – Världen behöver mer hållbar mat och den maten får gärna komma från Västerbotten, säger Erik Bergkvist, Region Västerbottens socialdemokratiska regionråd i ett pressmeddelande. Det...
Jordbruksverket anklagas för censur
Jordbruksverket har censurerat den smittskyddsläkare som är högst ansvarig för svenskt smittskydd eftersom de vill mörka att svensk kyckling orsakat den senaste tidens allvarliga utbrott av tarmbakterien campylobacter.  Detta skriver TT i dag. På kort tid har tusentals svenskar blivit så svårt sjuka av campylobacter...