Regeringen presenterar nya ekomål
I dag presenterade regeringen en handlingsplan med ett 40-tal insatser för att nå livsmedelsstrategins mål om fler jobb, bättre lönsamhet och ökad export inom livsmedelsbranschen. Ett av regeringens mål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk mark år 2030. Samma år...
”Ett sorgligt sätt att plocka politiska poäng”
En ny lag mot växtskyddsmedel har fått LRF att gå i taket. En knapp vecka efter överlämnandet av propositionen för den nya livsmedelsstrategin som fick stort stöd av LRF, går jordbrukarnas riksförbund ut med hård kritik mot regeringen, som de menar ”sätter krokben för svensk produktion”. Anledningen...
Svidande kritik mot ”nonsensartad” livsmedelsstrategi
Så kom då dagen som hela Matsverige sett fram emot i nästan tre år. Igår lämnade regeringen över sin proposition om en ny livsmedelsstrategi för Sverige. Fler jobb, bättre lönsamhet och ökad produktion, var några av målen.  Så hur löd de skarpa förslagen? ”Vilka förslag?”...
Livsmedelsstrategin: Lönsamhet, jobb och offentliga måltider
I dag den 30 januari lämnade regeringen över propositionen om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Ökad livsmedelsproduktion, fler livsmedelsjobb, ökad konsumtion av svenskt kött och större andel svensk råvara inom offentlig verksamhet kan bli några av effekterna. - Regeringen är övertygad om att mer mat kan...
Historisk livsmedelsstrategi ska öka Sveriges självförsörjningsgrad
Produktionen av både konventionella och ekologiska livsmedel ska öka. Det är ett av målen som satts upp i den första nationella livsmedelsstrategin. – Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av...
EU-medborgare kräver glyfosatförbud
Europeiska kommissionen har registrerat ett upprop för ett förbud mot användning av glyfosat, ett ämne som bland annat ingår i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup. Uppmaningen om ett förbud mot glyfosat kommer från det europeiska medborgarinitiativet ECI, vars uppgift är att se till att vanliga...
Sverigedemokrater oftare LCHF:are
Finns det ett samband mellan vilken diet man följer och vilket parti man sympatiserar med? I en ny undersökning från Livsmedelsföretagen framgår det att en tredjedel av alla miljöpartister äter vegetariskt, sverigedemokrater följer LCHF-dieten i högre utsträckning än andra och socialdemokrater väljer oftare laktosfritt. I en...
Livsmedelskontroller ska bli likvärdiga  
Livsmedelskontrollerna måste bli mer likvärdiga över landet, menar regeringen, som idag gav Statskontoret i uppdrag att komma med förslag som ska säkerställa att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs. – Regeringen har fått signaler som stärker bilden av att kontroller fortfarande inte utförs i tillräckligt stor utsträckning hos...