Livsmedelsstrategin: Lönsamhet, jobb och offentliga måltider
I dag den 30 januari lämnade regeringen över propositionen om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Ökad livsmedelsproduktion, fler livsmedelsjobb, ökad konsumtion av svenskt kött och större andel svensk råvara inom offentlig verksamhet kan bli några av effekterna. - Regeringen är övertygad om att mer mat kan...
Historisk livsmedelsstrategi ska öka Sveriges självförsörjningsgrad
Produktionen av både konventionella och ekologiska livsmedel ska öka. Det är ett av målen som satts upp i den första nationella livsmedelsstrategin. – Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av...
EU-medborgare kräver glyfosatförbud
Europeiska kommissionen har registrerat ett upprop för ett förbud mot användning av glyfosat, ett ämne som bland annat ingår i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup. Uppmaningen om ett förbud mot glyfosat kommer från det europeiska medborgarinitiativet ECI, vars uppgift är att se till att vanliga...
Sverigedemokrater oftare LCHF:are
Finns det ett samband mellan vilken diet man följer och vilket parti man sympatiserar med? I en ny undersökning från Livsmedelsföretagen framgår det att en tredjedel av alla miljöpartister äter vegetariskt, sverigedemokrater följer LCHF-dieten i högre utsträckning än andra och socialdemokrater väljer oftare laktosfritt. I en...
Livsmedelskontroller ska bli likvärdiga  
Livsmedelskontrollerna måste bli mer likvärdiga över landet, menar regeringen, som idag gav Statskontoret i uppdrag att komma med förslag som ska säkerställa att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs. – Regeringen har fått signaler som stärker bilden av att kontroller fortfarande inte utförs i tillräckligt stor utsträckning hos...
EU säger ”ja” till GMO-soja
EU-kommissionen har godkänt användningen av tre genetiskt modifierade sojabönor, enligt Livsmedelsverket. Två av dessa är korsningar av tidigare godkända sorter. De får användas till livsmedel och till foder. Godkännandet gäller också import och bearbetning, men inte odling. Alla tre sojasorterna är genmodifierade så att de tål...
Ny tallriksmodell för stillasittare
Nu lanserar Livsmedelsverket en ny tallriksmodell i två versioner – en för stillasittare och en för personer som rör på sig. - Alla är vi olika. Genom att visa enkla sätt att anpassa måltiden med tallriksmodellen som utgångspunkt hoppas vi inspirera fler att hitta sitt sätt...
Nu ska yrkesfisket bli mer attraktivt  
År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. För företagen ska reglerna förenklas, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och Sverige ska få levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten...