Rockström ger ut klimatsmart kokbok

Enligt miljöprofessorn Johan Rockström är maten mänsklighetens största enskilda utmaning, för samtidigt som denna miljöpåverkan måste minska, behöver jordens växande befolkning förses med hälsosam mat där produktionen håller sig inom hållbarhetens gränser. Därför ger han nu ut kokboken “Eat Good” med hållbara recept som hjälper dig att rädda världen i ditt eget kök.
– All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten. Mat är den enskilt största utsläppskällan av växthusgas, den enskilt största konsumenten av färskvatten och den enskilt största orsaken till övergödning, vilket vi känner av väldigt starkt här i Sverige med världens sjukaste innanhav, Östersjön. Jordbruksutvecklingen är också den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald, säger Johan Rockström till Dagens Nyheter.

Johan Rockström har de senaste 12 åren arbetat som chef för Stockholm Resilience Centre och därigenom blivit Sveriges kanske mest kända klimatvetenskapliga röst. Nu tillträder han snart sin nya tjänst som chef för prestigefulla Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland samtidigt som han släpper kokboken “Eat Good”.

Mestadels är det växtbaserad kost som presenteras, men även viss fisk och mindre mängder ekologiskt gräsbeteskött och viltkött.

– Insikten om att hållbar och hälsosam mat ofta går hand i hand har vuxit fram de senaste åren. Forskningen visar att om vi äter hälsosamt så kan vi förlänga våra liv, eftersom vi får mindre hjärt- och kärlsjukdomar, minskar diabetesproblemen och övervikten. En kokbok är ett bra sätt att konkretisera den här forskningen om hälsa och hållbarhet, säger Johan Rockström till Dagens Nyheter.

”Eat good – recept som förändrar världen” av Johan Rockström, Malin Landqvist och Victoria Bignet utkommer på Bokförlaget Max Ström. Stiftelsen Eats grundare Gunhild Stordalen har skrivit ett förord.

Foto: M.Axelsson/Azote